W-SERVISVladimír Vrabec

Servis horákov a kotlov

Pracovník na opravy plynových zariadení

Vykonávanie činností na plynových zariadeniach - uvádzanie do prevádzky, servis a opravy.

Revízny technik plynových zariadení

Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení.

Elektrotechnik špecialista

Dlhoročné skúsenosti z oblasti prác na elektrických zariadeniach.

Služby

Osvedčenia